Drukuj
Kategoria: Aktualności

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję,  że mogą Państwo wykonywać przelewy za wyżywienie dzieci za czas korzystania

z opieki  wakacyjnej  trwającej  od  1 lipca 2021r.  do 21 lipca 2021r.

Potwierdzeniem udziału korzystania dziecka z opieki wakacyjnej  jest uiszczenie wpłaty na rachunek żywienia odpowiedniej kwoty do 30.06.2021 roku.

Proszę o dokonanie przelewu w kwocie: 12 zł x 15 dni roboczych = za pobyt 180 zł dziecka w przedszkolu w lipcu.

Nr rachunku bankowego: 57 1030 1508 0000 0005 5059 7136                 

Tytuł przelewu: Żywienie Dyżur Wakacyjny Lipiec 2021 r, Imię i nazwisko dziecka. 

Brak uiszczenia opłaty za żywienie we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z korzystania z opieki wakacyjnej.

Podstawa prawna: Zarządzenie NR 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy  z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia  warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół  i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.  

Opłaty za wyżywienie za  miesiąc sierpień będą pobierane  w lipcu  do 31 lipca 2021 r. (12 x 15 dni roboczych = 180 zł) 

Uprzejmie proszę nie wpłacać całej kwoty za żywienie dzieci za czas korzystania z opieki wakacyjnej ( lipiec, sierpień) jednym przelewem  w miesiącu  czerwcu 2021 roku!!!