Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych (komunikat na stronie internetowej Biura Edukacji):


W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

Ø  elektronicznie - skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. 

Ø  dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

W związku z wprowadzeniem możliwości przesłania wniosku na adres mailowy proszę sprawdzać skrzynki mailowe przedszkola/szkoły. Proszę również o odesłanie do rodziców maila potwierdzającego przyjęcie wniosku.