Drukuj
Kategoria: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Warszawa, dnia 25 maja 2018r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem jest Przedszkole Nr 235 „Tęczowe Przedszkole” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chroszczewskiej 3/5 w Warszawie, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku 6 latków – obowiązek szkolny) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informację do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach jej wycofania.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 235 „Tęczowe Przedszkole” jest p. Dawid Czerw, tel. 722-309-224.

                                                                                                                                                                            Teresa Janek

                                                                                                                                                                                     ADMINISTRATOR