Drodzy rodzice, 

z uwagi na brak możliwości zorganizowania Zebrań semestralnych, przekazujemy Państwu informacje na temat pracy dydaktyczno - wychowawczej w poszczególnych grupach przedszkolnych: