Badanie savjunior

Drodzy Rodzice, 

aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny. Ruch pozytywnie wpływa na pracę mózgu i kształtowanie osobowości. Zdobywając kolejne sprawności, dzieci rozwijają nie tylko cechy motoryczne, ale i kompetencje społeczne, potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym.

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej przedszkolaków jest bardzo istotne. 

Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze przedszkole bierze udział.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line.

Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych. 

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/, a jego wypełnienie powinno zająć około 15 minut. Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego proszę o możliwie najszybsze jego wypełnienie.

Z góry dziękuję!

Dyrekcja Przedszkola nr 235

„Tęczowe Przedszkole”

Zmiany w placówce

Drodzy Rodzice, 

miło nam jest poinformować Państwa o zmianach zachodzących w naszej placówce. W tym roku szkolnym odbył się remont korytarza i sal gr. I i II. Natomiast do grup VI i V zakupione zostały tablice multimedialne do zajęć edukacyjnych. 

Grupa I

gr I z 7a GR I z 6a 

gr I a GR I z2a

GR I z3a GR I z4a

Grupa II

GR II a   GR II z 2a

 GR II 5  GR II 7

GR II 4 gr II 9

Grupa VI

GR. VI 1 tablica multimedialna gr VI 3tablica

Informacja

Drodzy Rodzice, 

prosimy o dostarczenie Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego i Ankiety opieki wakacyjnej do Sekretariatu w dniach 23.02 - 01.03. 2021r. do godziny 16.00. 

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej, które znajdują się w zakładce Dla Rodziców - pliki do pobrania.

List Prezydenta m. st. Warszawy

Drodzy rodzice,

prosimy o zapoznanie się z Listem Prezydenta m. st. Warszawy zamieszczonym poniżej: