List Prezydenta m. st. Warszawy

Drodzy rodzice,

prosimy o zapoznanie się z Listem Prezydenta m. st. Warszawy zamieszczonym poniżej:

Informacja dyrektora

Praca przedszkola w okresie lipiec - sierpień 2021.

W okresie lipiec-sierpień przedszkole będzie prowadziło zajęcia dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w roku szkolnym 2020/2021, przez 6 tygodni:

od 1 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021r. (3 tygodnie) oraz od 11 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.( 3 tygodnie).

Przedszkole w okresie od 22 lipca 2021 roku do 10.08. 2021 roku będzie zamknięte, przerwa wakacyjna.

 

W późniejszym terminie przygotowana będzie deklaracja skorzystania z opieki wakacyjnej, w której rodzice określą termin, w jakim dziecko w trakcie wakacji będzie  uczęszczało do placówki. Takie rozwiązanie ułatwi zaplanowanie pracy placówki w okresie wakacyjnym. 

 Z poważaniem

Teresa Janek

Szczepimy się !

szczepimysiedlaczegowartoplakat

List Burmistrza

Drodzy rodzice pięciolatków, 

prosimy o zapoznanie się z listem Burmistrza Pragi Południe, który znajduje się poniżej: