Zmiany w placówce

Drodzy Rodzice, 

miło nam jest poinformować Państwa o zmianach zachodzących w naszej placówce. W tym roku szkolnym odbył się remont korytarza i sal gr. I i II. Natomiast do grup VI i V zakupione zostały tablice multimedialne do zajęć edukacyjnych. 

Grupa I

gr I z 7a GR I z 6a 

gr I a GR I z2a

GR I z3a GR I z4a

Grupa II

GR II a   GR II z 2a

 GR II 5  GR II 7

GR II 4 gr II 9

Grupa VI

GR. VI 1 tablica multimedialna gr VI 3tablica

Informacja

Drodzy Rodzice, 

prosimy o dostarczenie Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego i Ankiety opieki wakacyjnej do Sekretariatu w dniach 23.02 - 01.03. 2021r. do godziny 16.00. 

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej, które znajdują się w zakładce Dla Rodziców - pliki do pobrania.

List Prezydenta m. st. Warszawy

Drodzy rodzice,

prosimy o zapoznanie się z Listem Prezydenta m. st. Warszawy zamieszczonym poniżej:

Informacja dyrektora

Praca przedszkola w okresie lipiec - sierpień 2021.

W okresie lipiec-sierpień przedszkole będzie prowadziło zajęcia dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w roku szkolnym 2020/2021, przez 6 tygodni:

od 1 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021r. (3 tygodnie) oraz od 11 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.( 3 tygodnie).

Przedszkole w okresie od 22 lipca 2021 roku do 10.08. 2021 roku będzie zamknięte, przerwa wakacyjna.

 

W późniejszym terminie przygotowana będzie deklaracja skorzystania z opieki wakacyjnej, w której rodzice określą termin, w jakim dziecko w trakcie wakacji będzie  uczęszczało do placówki. Takie rozwiązanie ułatwi zaplanowanie pracy placówki w okresie wakacyjnym. 

 Z poważaniem

Teresa Janek