Informacja Dyrektora

Informujemy, że opieka wakacyjna tylko dla dzieci z naszego przedszkola będzie trwała od 01.07 - 11.08.2020r. zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 04.06.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki dla dzieci w wieku do 3 /Dz. U z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 z póź. zm./ oraz zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej w Aktualnościach  - Koronawirus.

 

Podziękowanie

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie we wspólną edukację dzieci. w tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając  w nauce na odległość. Dziękujemy za wszystkie kontakty mailowe oraz telefoniczne, za przesyłanie zdjęć i filmów. Kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja w szczególności dla dzieci, które nie miały bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami i rówieśnikami. To nie był łatwy czas dla wszystkich, mamy jednak nadzieję, że od września spotkamy się w nowym roku szkolnym 2020/2021 w normalnym, stacjonarnym trybie pracy.

Życzymy spokojnego, zdrowego i  bezpiecznego wypoczynku. Słonecznych wakacji.

Dyrektor i personel przedszkola.

Certyfikat

Drodzy Rodzice!

Możemy się pochwalić otrzymaniem Certyfikatu Wzorcowej Palcówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury.

dyplom