Informacja Dyrektora

Szanowni Państwo,

informuję, że na stronie internetowej przedszkola w zakładce Aktualności - Koronawirus dziś została umieszczona:

1)instrukcja bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 w Przedszkolu 235 "Tęczowe Przedszkole"

2) oświadczenia dla rodziców

3) informacja dla rodzica

4) procedura organizacji opieki w przedszkolach prowadzonych przez m.st. Warszawę,

5) procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola prowadzonej przez m.st. Warszawa,

6) procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola,

Jednocześnie w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności, przesyłam ankietę w załączniku , w której rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych. Proszę o przesłanie informacji do wszystkich rodziców w grupach z terminem odesłania ankiety przez rodziców na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.05.2020 roku do godz. 11.00. Ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola w zakładce Aktualności.

Z poważaniem

Teresa Janek

Informacja Dyrektora

Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo

Od 18 maja otwieramy przedszkole, dla tych Państwa, którzy spełnili kryteria wskazane w ankiecie. Decyzja ta wymaga uwzględnienia potrzeby zapewnienia dzieciom edukacji , wychowania i opieki oraz umożliwienia rodzicom, którzy pracują świadczenia pracy. Niesie to za sobą także konieczność zagwarantowania w przedszkolu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka oraz zachowania jak największej ochrony dla pracowników przedszkola w czasie trwania pandemii.  Aby sprostać wytycznym GIS z dnia 4 maja skierowanych do przedszkoli zostały opracowane Procedury Bezpieczeństwa, które będą obowiązywały od dnia otwarcia przedszkola do ustania pandemii.

Bezpieczeństwo sanitarne nałożyło na przedszkole ograniczenia znacznej liczby dzieci nad którą będzie można sprawować opiekę. Zredukowana będzie również możliwość przebywania rodzica
z dzieckiem na terenie przedszkola. Zarówno tryb przyprowadzania jak i odbioru dziecka będą zawarte w odpowiedniej procedurze, która będzie udostępniona dla Państwa na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Aktualności – koronawirus”.

Do przedszkola będą mogły chodzić tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, które wskazywałyby na chorobę zakaźną oraz w której najbliżsi nie są objęci kwarantanną. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową także nie objętą kwarantanną. Rodzice, którzy przyprowadzają dziecko deklarują pod rygorem odpowiedzialności karnej, że w ciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowali zarówno u dziecka jak i pozostałych osób mieszkających razem z nim objawów infekcji oraz, że nie mieli kontaktów z osobami objętymi kwarantanną czy izolacją oraz nie przebywali poza granicami kraju. Wszelkie sprawy proszę załatwiać z nauczycielami wykorzystując drogę email lub telefonicznie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i mając na uwadze wytyczne GIS informujemy, że
 z sal zostaną usunięte dywany, pluszowe zabawki oraz inne przedmioty trudne do dezynfekcji (lalki, wózki, książki, gry, układanki, małe klocki, część wspólnych materiałów plastycznych). Do przedszkola nie będzie można przynosić zabawek ani żadnych przedmiotów z domu a także pozostawiać na terenie przedszkola rowerów, hulajnóg, wózków. Po powrocie dziecka do domu, należy zdjąć i uprać ubranie, w którym dziecko było w przedszkolu.

Prowadzone zajęcia będą miały tylko charakter opiekuńczy. Zostały wstrzymane zajęcia z logopedą oraz  język angielski, gdyż wymaga to wchodzenia osób trzecich do sal i przemieszczania się ich pomiędzy oddziałami. Nauczyciele będą przypisani do swoich sal i nie będą mieli możliwości wchodzenia do innych grup. W związku z COVID – 19 część personelu, która ma choroby współistniejące oraz wiek 60 + musi zostać odsunięta od dzieci. Spowoduje to, że mniejsza liczba pracowników będzie mogła zajmować się dziećmi. Dlatego może  zdarzyć się, że grupą będą zajmować się Nauczyciele z innych oddziałów. W związku z tym, przedszkole pracuje od godz. 7.00 do godz. 17.00 ,tj. 10 godzin, dzieci należy przyprowadzić do godziny 8.30. Godziny posiłków nie uległy zmianie.

  Pragnę nadmienić, że tak jak dotychczas będzie kontynuowana praca zdalna w celu zapewnienia równego dostępu dzieci do edukacji.

Przyprowadzenie dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z przyjęciem wszystkich procedur, które będą obowiązywały od dnia 18 maja 2020 r. Procedury te będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola. Podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy dostarczyć podpisany komplet dokumentów, który będzie znajdował się w zakładce „Aktualności – koronawirus” na stronie internetowej.

Rodzic oświadcza, że jego decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola w czasie pandemii została podjęta z pełną świadomością ryzyka zarażenia się oraz odpowiedzialnością za zdrowie i życie dziecka oraz wszystkich osób z którymi dziecko ma kontakt.

Wytyczne podane przez GIS znacząco zmieniają dotychczasowe funkcjonowanie przedszkola. Ważne jest więc, żeby odpowiednio przygotować dziecko na pobyt w nowych jakże trudnych dla wszystkich warunkach.

Szanowni Rodzice, przedszkole, które zobaczą dzieci jest zupełnie inne ( brak kolorowych dekoracji, niewiele zabawek, puste sale), to co pozostało i nie zabraknie, to uśmiech nauczycieli i pracowników.

Liczę na wyrozumiałość i współpracę w tak trudnych czasach.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola