Opłaty

Ogłoszenie dla Rodziców

- Opłata za 3 posiłki:  12 zł. 

- Opłata za 2 posiłki: 9 zł. 

Prosimy o zadeklarowanie się czy dziecko cały miesiąc będzie uczęszczać na 2 czy 3 posiłki.

Płatność prosimy uiścić od 1.09.2020r.

Opłaty prosimy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca po wcześniejszym sprawdzeniu informacji na stronie iprzedszkole.   

Wpłatę należy uiścić na konto bankowe:

57 1030 1508 0000 0005 5059 7136 które jest dostępne również na naszej stronie internetowej.

Proszę w tytule napisać: imię i nazwisko dziecka.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt  telefoniczny lub bezpośrednio w  sekretariacie.

Ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu

Uwaga Rodzice !

Od stycznia 2018r. uruchomiony będzie Program iprzedszkole, do ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu i naliczania płatności za wyżywienie, oraz zaznaczania nieobecności. Karty należy odbijać codziennie na wejście i wyjście dziecka z przedszkola. Rodzice, którzy korzystali z programu iprzedszkole  w roku szkolnym 2016/2017 hasła i loginy są takie jak dotychczas.

Rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2017/2018

   Warunkiem aktywowania karty jest zalogowanie się na stronie   iprzedszkole.progman.pl   i wprowadzenie kolejno:

  • Nazwy przedszkola (p_warszawa)
  • Loginu (rodzic_.........(każdy Rodzic ma indywidualnie nadany przez system)
  • Hasła (każdy Rodzic ma indywidualnie nadane przez system)  
  • a także wprowadzenie numeru karty .

Wszystkie dane do aktywacji są dostępne u Pań w grupie.

Karty będą działały w momencie, gdy Państwo zalogują się na swoim koncie i zrobią aktywację !!!!  W przypadku, gdy będą mieli Państwo problem z zalogowaniem, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu.

 KARTY POZOSTAJĄ W PLACÓWCE!!!!!!!!

Informacja

Uwaga Rodzice!!!

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/1205/2017

Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. informujemy, że od 01.09.2017r.

nie ma opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłaty za przedszkole

UWAGA!!!

 Opłat za przedszkole należy dokonywać przelewem na konto:

Opłata za żywienie

57103015080000000550597136

Darowizna

32103015080000000550597101

 

 

Komunikat

Drodzy Rodzice!!!

Informujemy, że opinie/informacje o dziecku wydawane są na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Zgodnie z Art. 106 KPA, opinia jest wydawana w terminie do dwóch tygodni, od dnia wpłynięcia wniosku do sekretariatu przedszkola.