•   Upoważnienia dla logopedy i psychologa - Zgody.

  • Wniosek o przygotowanie informacji - wniosek o przygotowanie informacji Zgodnie z Art. 106 KPA, opinia jest wydawana w terminie do dwóch tygodni, od dnia wpłynięcia wniosku do sekretariatu przedszkola.