KALENDARIUM

KALENDARIUM

1963 - 1982 - dyr Ludwika Witkowska

1982 - 1986 - dyr Elżbieta Szafaryn

1986 - 1999 - dyr Maria Mizia

1999 - nadal - dyr Teresa Janek

1963.01. 09

Otwarcie Przedszkola nr 235 przy ul. Chroszczewskiej 3/5. Początkowo w budynku przedszkola mieściło się pięć grup wiekowych. Dopiero kiedy w 1980 roku, w naszej dzielnicy otworzono inne przedszkola, nasza placówka zmniejszyła ilość grup do czterech i zapewniła dzieciom większą swobodę.

1965-1972                          

Przedszkole wybrało wiodący kierunek nauczania „Wychowanie przez pracę” Raz w miesiącu odbywały się zajęcia otwarte dla nauczycieli z całej Warszawy.

1970

W latach siedemdziesiątych w naszej placówce prowadzone były ogniska wyrównawcze dla dzieci 6-letnich.

1982-1993

Przedszkole ćwiczeń dla Studium Nauczycielskiego Nr.2 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Kadrowej 5/15.

1993-1994

Przedszkole ćwiczeń dla Studium Nauczycielskiego Nr.1im. Marii Werycho - Radziwiłłowiczowej ul. Czerniakowska.

1996.11

Zajęcia prowadzone z grupą 6-latków dla programu telewizyjnego „Domowe Przedszkole” z cyklu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” pt. „Chronimy ptaki przed mrozami jak chronimy siebie sami”.

1997.04

Zajęcia dla programu telewizyjnego „Domowe Przedszkole” z cyklu „Nasz ogródek” pt. „Jak wiosna budziła się ze snów”.

1998.11

35-lecie istnienia placówki.

1999.09

Zajęcie pokazowe dla nauczycieli z dzielnicy Praga Płd pt. „Szal Pani Jesieni”.

1999-2004

W placówce organizowane były uroczyste spotkania wigilijne z udziałem przedstawicieli władz oświatowych, przedstawicieli ZNP oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych przedszkoli.

2002.05

Pierwszy Festyn Rodzinny w Tęczowym Przedszkolu – festynystały się tradycją przedszkolai weszły na stałe do kalendarza uroczystości- organizowane są w maju każdego roku.

2002.09

Udział przedszkola w Akcji Charytatywnej ”Uśmiech dziecka”, na rzecz Towarzystwa opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

2002.10

Nadanie naszej placówce nazwy „Tęczowe Przedszkole”.

2002.11

Pierwsze w historii „Tęczowego Przedszkola” Pasowanie 3-latka na przedszkolaka.

2003.11

„Tęczowe Przedszkole” po spełnieniu szeregu wymagań dotyczących jakości pracy z dziećmi, jako pierwsze na terenie dzielnicy PragaPłd. otrzymało Certyfikat„Partnerskie Przedszkole”.

2003.12

Nasza placówka jest organizatorem Międzyprzedszkolnego Przeglądu Kartek Świątecznych – Boże Narodzenie.

2003.12

Jubileusz 40-lecia placówki.

2003.12

Zajęcie pokazowe dla nauczycieli z dzielnicy Praga Płd. pt. „Świąteczne zwyczaje” wystawili bajkę pt. "Czerwony Kapturek”

2004.10

Przedszkole bierze udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza” i „Pola Nadziei” od tej chwili, w ramach wymienionych akcji, przedszkole corocznie angażuje się w pomoc potrzebującym.

2005.01

Przedszkole nawiązało współpracę z Domem Dziecka w Radości i zorganizowało akcję zbierania słodyczy „Słodkie Serce”.

2005.03

Przedszkole jest organizatorem Międzyprzedszkolnego Przeglądu Kartek Świątecznych - „Wielkanoc” połączone z zajęciem pokazowymdla nauczycieli z dzielnicy Praga Płdpt. „Stół Wielkanocny”.

2005.05

Rodzice dla dzieci z naszego przedszkola, z okazji Dnia Dziecka.

2006

Termomodernizacja budynku przedszkola /wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie dachu. Nowa elewacja i modernizacja zapleczakuchennego.

2007.12

Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny współorganizowany razem z rodzicami dzieci, aukcja bombek ręcznie malowanych oraz stroików świątecznych - zakup zabawek ogrodowych dla gr I i II.

2007

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 120.

2008.11

Jubileusz 45-lecia istnienia placówki.

2013. 11

Jubileusz 50 - lecia Przedszkola.

2014

Otrzymanie Certyfikatu Rządowego Programu  na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - "Chronimy dzieci"

2015

Przedłużenie Certyfikatu "Chronimy dzieci".

2016.12

Kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci a także rodziców. Wspólne kolędowanie z rodzicami.

2017.07- 08

Modernizacja przedszkola - przygotowanie dwóch nowych sal i szatni dla dzieci.

2017.09

Przedszkole otwiera dwa nowe oddziały i staje się Przedszkolem 6 oddziałowym. 

2017.12

Kiermasz "Ozdób Świątecznych" przygotowanych przez dzieci i nauczycieli oraz rodziców.

2018

Organiazcja ogólnoprzedszkolnego konkursu "Wielcy Polacy w oczach dziecka"

Otrzymanie Podziękowań za udział w:

akcji Pola nadziei, 

akcji edukacyjnej „Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew dla Warszawy”

Otrzymanie Certyfikatu „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

2019

Otrzymanie Certyfikatu za realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Przedłużenie Certyfikatu "Chronimy dzieci"

Zakup altany ogrodowej na teren grupy V i VI 

 

 

MISJA I WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W naszym przedszkolu, każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe i osiąga sukces

na miarę swoich możliwości.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Dziecko w naszym przedszkolu :

  • poznaje swoje prawa i obowiązki,
  • uczy się jak być dobrym i wartościowym człowiekiem
  • ma możliwość wszechstronnego rozwoju, by umiało być twórcze, samodzielne, aktywne poznawczo, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole
  • uczy się przez działanie, może wykazywać własna inicjatywę
  • jest traktowane indywidualnie
  • ma możliwość podnoszenia swoich umiejętności zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami
  • ma szansę rozwijać swoje zainteresowania

„Dzieci to nasza przyszłość, dlatego warto pracować nad ich dobrym wychowaniem, 

wykształceniem i dać im to co możemy najlepszego”

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

WSPÓŁPRACA ZE  ŚRODOWISKIEM

 Nasze przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami:

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Ważnym elementem działań przedszkola jest współpraca z rodzicami. Dobre kontakty pozwalają na ujednolicenie metod wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.
Rodzice zawsze mogą liczyć na pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną.
Tworzenie właściwego klimatu pomiędzy nauczycielami, rodzicami i dziećmi sprzyja dobrej atmosferze, a rodzice chętnie i czynnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach przedszkola. Rodzice znają zasady funkcjonowania placówki, statut i wewnętrzne regulaminy. Znają i akceptują programy autorskie, program na bazie którego pracuje przedszkole oraz program rozwoju placówki. 

Warto podkreślić, iż w trakcie roku szkolnego organizowane są zajęcia otwarte z udziałem rodziców i opiekunów dzieci. Spotkania te są wyśmienitą okazją do obserwacji dzieci i ich postępów w nauce a także stopnia zaangażowania w proces wychowawczy i edukacyjny. 

warsztaty 2 warsztaty 1 warsztaty3 warsztaty snieg2a warsztaty snieg 1 warsztaty5

Rodzice czynnie angażują się w życie przedszkola. Tworząc Radę Rodziców mają wpływ na zmiany zachodzące w przedszkolu. W ramach realizacji ogólnopolskiego programu "Cała Polska czyta dzieciom" rodzice mają możliwość przeczytania dzieciom w przedszkolu książczki, wypożyczenia książeczki przedszkolnej.
Uczestniczą przy organizowaniu festynów, uroczystości i spotkań rodzinnych. Pomagają w zdobywaniu dodatkowych funduszy na potrzeby placówki, organizując np. kiermasze świąteczne.

 o nas festyn  festyn 3  kiermasz 5

Wszystkie nasze działania w kontaktach z rodzicami i środowiskiem lokalnym przyczyniły się do uzyskania w dniu 28 listopada 2003 certyfikatu „Partnerskie Przedszkole”, który został nam wręczony przez Wysoką Kapitułę oraz patrona tego programu panią Barbarę Labudę. 

certyfikaty certyfikat chronimy dzieci  

 certyfikat bezpieczne przedszkole  certyfikat chronimy dzieci. 1jpg certyfikat zdrowo jemy

Podkategorie

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele są absolwentami uczelni pedagogicznych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych. Poznaj nasza kadrę.

Więcej o: Kadra