WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Ważnym elementem działań przedszkola jest współpraca z rodzicami. Dobre kontakty pozwalają na ujednolicenie metod wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.
Rodzice zawsze mogą liczyć na pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną.
Tworzenie właściwego klimatu pomiędzy nauczycielami, rodzicami i dziećmi sprzyja dobrej atmosferze, a rodzice chętnie i czynnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach przedszkola. Rodzice znają zasady funkcjonowania placówki, statut i wewnętrzne regulaminy. Znają i akceptują programy autorskie, program na bazie którego pracuje przedszkole oraz program rozwoju placówki. 

Warto podkreślić, iż w trakcie roku szkolnego organizowane są zajęcia otwarte z udziałem rodziców i opiekunów dzieci. Spotkania te są wyśmienitą okazją do obserwacji dzieci i ich postępów w nauce a także stopnia zaangażowania w proces wychowawczy i edukacyjny. 

warsztaty 2 warsztaty 1 warsztaty3 warsztaty snieg2a warsztaty snieg 1 warsztaty5

Rodzice czynnie angażują się w życie przedszkola. Tworząc Radę Rodziców mają wpływ na zmiany zachodzące w przedszkolu. W ramach realizacji ogólnopolskiego programu "Cała Polska czyta dzieciom" rodzice mają możliwość przeczytania dzieciom w przedszkolu książczki, wypożyczenia książeczki przedszkolnej.
Uczestniczą przy organizowaniu festynów, uroczystości i spotkań rodzinnych. Pomagają w zdobywaniu dodatkowych funduszy na potrzeby placówki, organizując np. kiermasze świąteczne.

 o nas festyn  festyn 3  kiermasz 5

Wszystkie nasze działania w kontaktach z rodzicami i środowiskiem lokalnym przyczyniły się do uzyskania w dniu 28 listopada 2003 certyfikatu „Partnerskie Przedszkole”, który został nam wręczony przez Wysoką Kapitułę oraz patrona tego programu panią Barbarę Labudę. 

certyfikaty certyfikat chronimy dzieci  

 certyfikat bezpieczne przedszkole  certyfikat chronimy dzieci. 1jpg certyfikat zdrowo jemy