Praca dydaktyczno - wychowawcza oparta jest na Programie "Od zabawy do nauki"- Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki zgodny z Podstawą programową - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
Poza tym wdrażane są elementy pedagogiki zabawy oraz edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Realizujemy także autorski program adaptacyjny „Uśmiech dziecka” opracowany przez dyrektor Teresę Janek.
Realizując  Miejski Program Wspierania Edukacji Ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym chcemy zwrócić uwagę  dzieci na właściwe zachowania w środowisku i aktywne działania na rzecz jego ochrony. 
Korzystamy również z programów autorskich opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola „Mój zdrowy świat” i „Program wychowawczy”, a także z nowoczesnych metod pracy z dziećmi tj. „Metoda projektu”.
Realizujemy również ogólnopolski program „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”, dzięki któremu udało się wprowadzić pozytywne zmiany w żywieniu naszych przedszkolaków.
Program „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy” współtworzony jest przez 5 partnerów: Fundację NUTRICIA, Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Serdecznie zachęcamy rodziców do kontynuowania zdrowego odżywiania i utrwalania dobrych nawyków zdrowotnych w domach. 
Przedszkole bierze udział w programie „Akademia Aquafresh”, którego nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej .
Program „Chronimy dzieci”  jest program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez „Fundację Dajemy Dzieciom siłę” i Urząd m.st. Warszawy.  Główną ideą programu jest ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystaniem. W programie uczestniczą wszyscy pracownicy placówki. 
W każdej grupie wiekowej zamieszczone są w widocznym miejscu Prawa Dziecka. Realizuje się zajęcia z tego zakresu raz w miesiącu w każdej grupie. Program realizowany jest  poprzez prowadzenie polityki ochrony dzieci w placówce. Program zakłada także przekazanie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych.  Dzieci wiedzą do kogo zwrócić się w trudnej sytuacji.
Przedszkole otrzymało w 2015r. przedłużenie Certyfikatu Chronimy Dzieci .
Współpracujemy również ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną biorąc udział w programie „Czyste powietrze wokół nas – program profilaktyki antynikotynowej, „Chrońmy się przed kleszczami wszystkimi sposobami”
Od roku szkolnego 2017/2018 poszerzyliśmy pracę o nowe innowacje pedagogiczne „Mistrzowie muzyki klasycznej dzieciom”, „Witaminowy ogród”, oraz Program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”.
  W roku szkolnym 2018/2019 poszerzamy wiedzę dzieci kontynuując innowację pedagogiczną „Witaminowy ogród”  oraz „ Śladami Polskich Legend”.
Bierzmy również udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.
Wszyscy  wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów literackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych emocji płynących z książek. Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom postanowiliśmy budzić ich zamiłowanie do czytania książek przystępując do ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Przystąpiliśmy również do Programu „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” - w celu poszerzenia wiedzyrodziców i nauczycieli na temat przyczyn, przebiegu i objawów chorób wieku przedszkolnego po to, aby szybko i w odpowiedni sposób zapobiegać ich rozprzestrzenianiu.
  W roku szkolnym 2019/2020 dalej kontynuujemy współpracę i realizację w/w programów poszerzając o program "Preorientacja zawodowa - Moja przyszłość" oraz X edycję Projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" pod Honorowym patronatem  Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Dudy.