Informujemy, że opieka wakacyjna tylko dla dzieci z naszego przedszkola będzie trwała od 01.07 - 11.08.2020r. zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 04.06.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki dla dzieci w wieku do 3 /Dz. U z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 z póź. zm./ oraz zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej w Aktualnościach  - Koronawirus.