Ramowy rozkład dnia
Przedszkola nr 235 „Tęczowe Przedszkole”

   7:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy indywidualne i grupowe

   8:00 – 8:15 – Zabawy ruchowe, integracyjne, ćwiczenia poranne

   8:15 – 8:30 – Czynności organizacyjno-porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania

   8:30 – 9:15 – Śniadanie  - estetyczne spożywanie posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole

   9:15 – 10:15 – Zajęcia dydaktyczne wg planów pracy

10:15 – 10:30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, czynności samoobsługowe (łazienka, szatnia)

10:30 – 11:30 – Ogród - zabawy ruchowe, spacery, obserwacja przyrody, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego

11:30 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu - czynności organizacyjno-porządkowe, czynności samoobsługowe i higieniczne (szatnia, łazienka)

12:00 – 13:00 – Obiad - czynności samoobsługowe i higieniczne (łazienka)

13:00 – 14:15 – Odpoczynek - wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: słuchanie muzyki, czytanie bajek. W grupach starszych indywidualna praca z dzieckiem, zabawy w ogrodzie, przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe (łazienka)

14:30 – 15:00 – Podwieczorek

15:00 – 17:00 – Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach, czynności porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

Poszczególne grupy opracowują szczegółowe rozkłady dnia wg. możliwości rozwojowych dzieci.