Dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dyżuru wakacyjnego zamieszczonego poniżej

BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Państwo,
Informuję, iż w Przedszkolu nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie obowiązuje wiele dokumentów dot. organizacji zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Dokumenty te to głównie: Statut przedszkola, Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu , instrukcja ogólna BHP, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola, regulamin dotyczący postępowania w sprawie wypadku w przedszkolu,  itp.
Dokumenty  dotyczące procedury bezpieczeństwa w przedszkolu wraz z wykazem ważnych telefonów oraz informacja o osobach i instytucjach, do których można się zgłosić w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno–pedagogicznej i wychowawczej zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce dla rodziców.  Zebrania z rodzicami naszych wychowanków , na temat procedury bezpieczeństwa w przedszkolu odbyły się w dniu 22.05.2019 roku.
Informuję ponadto o tym, iż nauczyciele w poszczególnych grupach wiekowych przeprowadzą zajęcia z dziećmi na temat  bezpieczeństwa w przedszkolu,  tj. kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim, oraz kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,  a także rozwijanie umiejętności i rozróżnianie dobra i zła,  z poszanowaniem drugiego człowieka.
Przypominam Państwu, że w szatniach dziecięcych znajdują się skrzynki, do których można wrzucać anonimowe sygnały, wnioski i opinie.