Szanowni Państwo,
Informuję, iż w Przedszkolu nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie obowiązuje wiele dokumentów dot. organizacji zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Dokumenty te to głównie: Statut przedszkola, Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu , instrukcja ogólna BHP, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola, regulamin dotyczący postępowania w sprawie wypadku w przedszkolu,  itp.
Dokumenty  dotyczące procedury bezpieczeństwa w przedszkolu wraz z wykazem ważnych telefonów oraz informacja o osobach i instytucjach, do których można się zgłosić w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno–pedagogicznej i wychowawczej zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce dla rodziców.  Zebrania z rodzicami naszych wychowanków , na temat procedury bezpieczeństwa w przedszkolu odbyły się w dniu 22.05.2019 roku.
Informuję ponadto o tym, iż nauczyciele w poszczególnych grupach wiekowych przeprowadzą zajęcia z dziećmi na temat  bezpieczeństwa w przedszkolu,  tj. kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim, oraz kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,  a także rozwijanie umiejętności i rozróżnianie dobra i zła,  z poszanowaniem drugiego człowieka.
Przypominam Państwu, że w szatniach dziecięcych znajdują się skrzynki, do których można wrzucać anonimowe sygnały, wnioski i opinie.

 

Dyrektor Przedszkola nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie przy ul. Chroszczewskiej 3/5. informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1062).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.