Informacja Admnistratora

INFORMACJA ADMINISTRATORA

DLA OSÓB FIZYCZNYCH, Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWIERA UMOWY CYWILNOPRAWNE (nie dotyczy umów o pracę)

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako RODO, informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie przy ul. Chroszczewskiej 3/5. Telefon kontaktowy 22 810 – 59 – 08,  adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dawid Czerw, tel. 722-309-224.
 2. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne
  w celu zawarcia i realizacji umowy.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. lit. c i art. 9 ust.2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. obowiązku podatkowego
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa o archiwizacji.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa).
 10. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie).

Weryfikacja tożsamośći

Ogłoszenie RODO

INFORMACJA DYREKTORA

 

Szanowni Państwo,
Informuję, iż w Przedszkolu nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie obowiązuje wiele dokumentów dot. organizacji zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Dokumenty te to głównie: Statut przedszkola, Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu , instrukcja ogólna BHP, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola, regulamin dotyczący postępowania w sprawie wypadku w przedszkolu,  itp.
Dokumenty  dotyczące procedury bezpieczeństwa w przedszkolu wraz z wykazem ważnych telefonów oraz informacja o osobach i instytucjach, do których można się zgłosić w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno–pedagogicznej i wychowawczej zostały umieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce dla rodziców.  Zebrania z rodzicami naszych wychowanków , na temat procedury bezpieczeństwa w przedszkolu odbyły się w dniu 22.05.2019 roku.
Informuję ponadto o tym, iż nauczyciele w poszczególnych grupach wiekowych przeprowadzą zajęcia z dziećmi na temat  bezpieczeństwa w przedszkolu,  tj. kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim, oraz kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,  a także rozwijanie umiejętności i rozróżnianie dobra i zła,  z poszanowaniem drugiego człowieka.
Przypominam Państwu, że w szatniach dziecięcych znajdują się skrzynki, do których można wrzucać anonimowe sygnały, wnioski i opinie.

 

Dyrektor Przedszkola nr 235 „Tęczowe Przedszkole” w Warszawie przy ul. Chroszczewskiej 3/5. informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1062).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Komunikat

Warszawa, dnia 25 maja 2018r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem jest Przedszkole Nr 235 „Tęczowe Przedszkole” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chroszczewskiej 3/5 w Warszawie, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku 6 latków – obowiązek szkolny) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informację do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach jej wycofania.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 235 „Tęczowe Przedszkole” jest p. Dawid Czerw, tel. 722-309-224.

                                                                                                                                                                            Teresa Janek

                                                                                                                                                                                     ADMINISTRATOR