Wykaz niezbędnych telefonów

PODMIOT

NUMER TELEFONU

Telefony alarmowe

Numer alarmowy (także z tel. komórkowego)

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

Policyjna Izba Dziecka

997

22 603 68 12, 22 849 06 61

Straż Miejska

986

Służba Dyżurna Miasta

SDM pełni całodobową obsługę w Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Po otrzymaniu zgłoszenia SDM powiadamia właściwe, w zależności od rodzaju zdarzenia podmioty ( w tym służby techniczne miasta).

 

22 196 56

Pogotowie Energetyczne

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne

994

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m.st. Warszawie

 

Telefon alarmowy

Czynny w godz. 16.00 – 08.00, należy dzwonić tylko w przypadkach nagłych

22 310 79 00

 

 

 

606 108 040

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

22 551 53 19, 22 595 53 19

 

 

22 551 53 94, 22 551 53 63

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

22 505 08 36, tel. kom. 510 206 435 – główny specjalista ds. sytuacji kryzysowych

 

22 827 72 19, 22 827 74 71, 22 827 78 67