MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W naszym przedszkolu, każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe i osiąga sukces

na miarę swoich możliwości.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Dziecko w naszym przedszkolu :

  • poznaje swoje prawa i obowiązki,
  • uczy się jak być dobrym i wartościowym człowiekiem
  • ma możliwość wszechstronnego rozwoju, by umiało być twórcze, samodzielne, aktywne poznawczo, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole
  • uczy się przez działanie, może wykazywać własna inicjatywę
  • jest traktowane indywidualnie
  • ma możliwość podnoszenia swoich umiejętności zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami
  • ma szansę rozwijać swoje zainteresowania

„Dzieci to nasza przyszłość, dlatego warto pracować nad ich dobrym wychowaniem, 

wykształceniem i dać im to co możemy najlepszego”