• Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola - oświadczenie do odbioru dziecka

• Upoważnienia dla logopedy i psychologa - zgody

 

  • wniosek o przygotowanie informacji - wniosek o przygotowanie informacji Zgodnie z Art. 106 KPA, opinia jest wydawana w terminie do dwóch tygodni, od dnia wpłynięcia wniosku do sekretariatu przedszkola.

 

Deklaracja - Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

deklaracja kontynuowania