PRZEDSZKOLE DZISIAJ

   Od roku 1999 naszą placówką zarządza dyrektor mgr Teresa Janek. Od roku szkolnego 2017/2018 przedszkole posiada 6 oddziałów. Powołany został wicedyrektor mgr Elżbieta Sikora. Kadra pracownicza składa się z nauczycieli i personelu obsługowego, administracyjnego - ogółem 32 osoby. Dwanaście nauczycielek wraz dyrektorem stanowi Radę Pedagogiczną. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00. W przedszkolu są cztery grupy wiekowe. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki (w systemie zmianowym)i jedna woźna. W grupach najmłodszych dodatkowo zatrudnione są pomoce nauczyciela. Kadra pedagogiczna chcąc zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój i indywidualizację oddziaływań edukacyjnych stale podnosi swoje kwalifikacje. Każdego dnia we wszystkich grupach odbywają się ciekawe zajęcia dydaktyczne rozwijające indywidualne umiejętności dzieci. Wychowankowie znajdują również czas na własną aktywność zabawową i twórczą. Sale dziecięce ciągle zmieniają swój wygląd, każdego roku wzbogacane są o nowe meble a kąciki zabaw o nowe, coraz bardziej nowoczesne zabawki. Przestronne sale zapewniają dzieciom możliwość odpoczynku i relaksu na miarę potrzeb.

 sala gr. II sala gr.II 2  sala gr. III 2 sala gr. IV sala gr IV 2 sala gr VI 2  sala gr.VI sala gr V 

    Dzieci mają możliwość pochwalenia się własną działalnością plastyczną, która eksponowana jest w salach i na korytarzach przedszkolnych.

dzisiaj-07

Nauczycielki systematycznie współpracują ze specjalistami psychologiem i logopedą. W przedszkolu odbywają się też zajęcia z rytmiki i język angielskiego. Raz w miesiącu dzieci uczestniczą w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych. Każdego roku odbywają się całodniowe wycieczki autokarowe do środowiska ekologicznego w Kawęczynie lub na ranczo Halszka a także wycieczki po Warszawie, do teatru: Baj i Guliwer, na dziecięce przedstawienia teatralne. W 2007 roku przedszkole przeszło termomodernizację budynku, usprawniono kanalizację, odnowiono sanitariaty, przebudowano kuchnie i zamontowano profesjonalne wyposażenie. Budynek został ocieplony i odnowiony, dzięki czemu wygląda przyjaźniei zachęca swoim nowym urokiem.

dzisiaj-10 

Kuchnia

dzisiaj-11dzisiaj-12

Łazienki

dzisiaj-13         dzisiaj-14 

lazienka gr V  łazienka gr VI 2  łazienka gr VI

              Szatnie dziecięce także zmnieniły swój wygląd, zostały odnowione,wstawiono nowe szafki oraz wygospodarowano miejsce na dodatkow toaletę dla dzieci.

 dzisiaj-16 szatnia 1 

szatnia

W ostatnich latach zmieniony i zmodernizowany został też ogród przedszkola, na który nawieziono ziemię i posiano trawę. Wycięcie kilku starych drzew ładnie prześwietliło teren, stworzyło przyjemne, ciche zacienione zakątki i pięknie oświetlone słońcem placyki. Dzięki temu ogród stał się wesoły.

dzisiaj-17dzisiaj-18

Postawiono nowe, dostosowane do wieku i wzrostu dzieci zabawki. Ogród podzielono na trzy części, co pozwoliło dzieciom na swobodną zabawę. Dziś maluszki czują się bezpiecznie na wydzielonym dla siebie terenie a dzieci starsze, bez przeszkód mogą organizować sobie zabawy i gry zespołowe.