WSPÓŁPRACA ZE  ŚRODOWISKIEM

 Nasze przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami: