KADRA

Dyrektor  Teresa Janek

Wicedyrektor Elżbieta Sikora

                 Kadra pedagogiczna posiada stosowne wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne


Grupa I 3 - latki        

            Pani Małgorzata Trojanowska.

            Pani Teresa Janek.

Grupa II 3/4 - latki 

            Pani Monika Schmitd 

            Pani Katarzyna Borkowska

Grupa III  4 - latki - "Misie"

           Pani Małgorzata Beczek

            Pani Elżbieta Sikora     

Grupa IV 5 - latki 

           Pani Ewa Łakomska.

           Pani Monika Schmitd 

Grupa V  4/5 - latki

           Pani Joanna Barczewska

               Pani Klaudia Król

Grupa VI 5/6 - latki

           Pani Marzena Fijałkowska.

          Pani Katarzyna Borkowska


Nauczyciel j. angielskiego - Pani Marianna Kądziela

           ŚRODA:                              PIĄTEK

GR. I - 9.45 - 10.00              GR. I - 9.00 - 9.15

GR. II - 9.30 - 9.45               GR. II - 9.15 - 9.30

GR.III - 10.00 - 10.15           GR. III - 9.30 - 9.45

GR. IV - 10.15 - 10.30          GR. IV - 9.45 - 10.00

GR. V - 9.00 - 9.30               GR. V - 10.00 - 10.30

GR. VI - 10.30 - 11.00          GR. VI - 10.30 - 11.00

Nauczyciel rytmiki - Pani Krystyna Mazurek

       WTOREK                                PIĄTEK

GR. I - 9.45 - 10.00              GR. I - 12.15 - 12.30

GR. II - 9.30 - 9.45               GR. II - 12.45 - 13.00

GR.III - 10.00 - 10.15           GR. III - 13.00 - 13.45

GR. IV - 10.15 - 10.30          GR. IV - 13.45 - 14.00

GR. V - 9.00 - 9.30               GR. V - 14.00 - 14.30

GR. VI - 10.30 - 11.00          GR. VI - 14.30 - 15.00

                                                     

Nauczyciel logopeda - Pani Kornelia

 pon. - 13.00 - 17.00

              wt. - 8.00 - 12.00

              śr. -  8.00 -14.30

                 czw. -  8.00 - 14.00

Psycholog  -  Monika Snopek w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Mińskiej 1/5 tel. (22) 810-20-29 pon.- pt.

w godz. 8.00-19.00; sob. w godz. 8.00-13.00 w Przedszkolu - śr. 8 - 12.30

Pedagog specjalny - Marlena Nieckuła - pon. wt. 8 - 12.30

Psycholog  - Cecylia Karwowska