INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Realizowane innowacje:

  1. Witaminowy ogród 
  2. Mały Miś i Prawa dziecka 
  3. W przyjaźni ze sobą i innymi 
  4. Stare i nowe zabawy podwórkowe i nie tylko 
  5. Moje zdrowie - to siła i moc 
  6. Świat emocji

PROGRAMY

Praca dydaktyczno - wychowawcza oparta jest na Programie "Od zabawy do nauki"- Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki zgodny z Podstawą programową - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1
Poza tym wdrażane są elementy pedagogiki zabawy oraz edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Realizujemy także autorski program adaptacyjny „Uśmiech dziecka” opracowany przez dyrektor Teresę Janek.