Opłaty

Ogłoszenie dla Rodziców

- Opłata za 3 posiłki:  15 zł.

- Opłata za 2 posiłki: 11,25zł. 

Prosimy o zadeklarowanie się czy dziecko cały miesiąc będzie uczęszczać na 2 czy 3 posiłki.

Płatność prosimy uiścić od 1.09 br.

Opłaty prosimy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca po wcześniejszym sprawdzeniu informacji na stronie iprzedszkole.   

Wpłatę należy uiścić na konto bankowe:

57 1030 1508 0000 0005 5059 7136 które jest dostępne również na naszej stronie internetowej.

Proszę w tytule napisać: imię i nazwisko dziecka.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt  telefoniczny lub bezpośrednio w  sekretariacie.

Informacja

Uwaga Rodzice!!!

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/1205/2017

Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. informujemy, że od 01.09.2017r.

nie ma opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłaty za przedszkole

UWAGA!!!

 Opłat za przedszkole należy dokonywać przelewem na konto:

Opłata za żywienie

57103015080000000550597136

Darowizna

32103015080000000550597101

 

 

Komunikat

Drodzy Rodzice!!!

Informujemy, że opinie/informacje o dziecku wydawane są na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Zgodnie z Art. 106 KPA, opinia jest wydawana w terminie do dwóch tygodni, od dnia wpłynięcia wniosku do sekretariatu przedszkola.