Opłaty za żywienie

Ogłoszenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że stawka żywieniowa od 01.09.2023r. wynosi:

- Opłata za 3 posiłki: 16 zł.

- Opłata za 2 posiłki: 12 zł. 

Prosimy o zadeklarowanie się czy dziecko cały miesiąc będzie uczęszczać na 2 czy 3 posiłki.

Rodzice dzieci, które od 01.09.2023r. po raz pierwszy zaczęły uczęszczać do naszego przedszkola, proszeni są o dokonanie wpłaty w wysokości:

21 dni x 16 zł. = 336 zł.         lub      21 dni x 12 zł. = 252 zł.

Rodzice, dzieci które wcześniej uczęszczały do naszego przedszkola, będą mieli informację o opłatach wysłaną przez program i-przedszkole (5 września)

Prosimy o niewyliczanie samodzielnie kwot za wrzesień, ponieważ zmienia się stawka i są odpisy z czerwca!!!!!!!

Opłaty prosimy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca po wcześniejszym sprawdzeniu informacji na stronie iprzedszkole.   

Wpłatę należy uiścić na konto bankowe:

57 1030 1508 0000 0005 5059 7136 

które jest dostępne również na naszej stronie internetowej.

Proszę w tytule napisać: imię i nazwisko dziecka.

Informacja

Uwaga Rodzice!!!

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/1205/2017

Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. informujemy, że od 01.09.2017r.

nie ma opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłaty za przedszkole

UWAGA!!!

 Opłat za przedszkole należy dokonywać przelewem na konto:

Opłata za żywienie

57103015080000000550597136

Darowizna

32103015080000000550597101