Realizowane innowacje:

  1. Witaminowy ogród - GR. I
  2. Mały Miś i Prawa dziecka - GR. II
  3. W przyjaźni ze sobą i innymi - GR. III
  4. Stare i nowe zabawy podwórkowe i nie tylko - GR. IV
  5. Moje zdrowie - to siła i moc - GR. V
  6. Wychowanie przez czytanie - GR. IV