Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Wsparcie psychologiczne jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19- oferta wybranych poradni psychologiczno-pedagogicznych m.st. Warszawy

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP" przy ul. Boryszewskiej 4

Projekt pn.: „Gdy świat stanął na głowie – czyli jak zachować zdrowie w pandemicznym czasie?” skierowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych, ich rodziców i opiekunów.

Będzie można skorzystać z nieodpłatnych konsultacji z:

 • psychoterapeutą
 • terapeutą rodzinnym
 • dietetykiem
 • seksuologiem
 • psychiatrą

Terminy konsultacji:

 • 20 listopada 2021 (sobota)
 • 27 listopada 2021 (sobota)
 • 4- 5 grudnia 2021 (sobota i niedziela)
 • 11 grudnia 2021 (sobota)

Zapisy przyjmowane są sekretariacie poradni w dniach:

 • 25 października 2021 (poniedziałek) w godz. 00-14.00.
 • 8 listopada 2021 (poniedziałek) w godz. 00-14.00.
 • 15 listopada 2021 (poniedziałek) w godz. 00-14.00.

Pod numerami telefonów: 723 248 719 i 723 244 918

Zapraszamy zainteresowanych z terenu całej Warszawy!

Informacja na temat projektu zostanie przekazana newsletterem oraz umieszczona na stronie internetowej Poradni.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 przy ul. Siennickiej 40

Projekt pn.: „Komunikacja rodzic - dziecko jako klucz do ujawniania ważnych potrzeb, będących konsekwencją izolacji związanej z COVID-19” skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie dzielnicy Pragi Południe, doświadczających różnorakich trudności wynikających z sytuacji pandemicznej - pogorszenia wzajemnych relacji, napięć i konfliktów, kłopotów z wzajemnym porozumieniem, obniżonego nastroju.

Konsultacje w ramach projektu odbędą się z pedagogiem, couchem, mediatorem.

Terminy konsultacji:

 • 30 października (sobota)
 • 6 listopada (sobota)
 • 20 listopada (sobota)
 • 4 grudnia (sobota)
 • 18 grudnia (sobota)

Zapisy w sekretariat poradni: 22 610 21 32 (od poniedziałku do piątku 8:00 – 19:00,
w soboty 8:00 – 13:00) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Praga Południe.

Informacja na temat projektu zostanie przekazana placówkom z terenu dzielnicy oraz umieszczona na stronie internetowej i Facebooku Poradni.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 przy ulicy Zawiszy 13

Projekt pn.: „Otwarte soboty psychoterapeutyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów szkół ponadpodstawowych” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na  terenie dzielnicy Wola, ich nauczycieli oraz rodziców.

Celem projektu jest pomoc w radzeniu sobie ze skutkami emocjonalnymi, psychicznymi i społecznymi czasu izolacji i zdalnej nauki

Terminy konsultacji:

 • 20 listopada - pierwsza sobota z cyklu przeznaczona jest na konsultacje dla rodziców, którzy oprócz indywidualnego kontaktu z psychoterapeutą, psychologiem lub seksuologiem będą mogli wziąć udział w otwartych warsztatach pod ogólnym hasłem „Chcę pomóc swojemu dziecku”. Będzie też możliwość udziału w wykładzie dotyczącym rozpoznawania sygnałów zaburzeń psychicznych u młodzieży i jak sobie radzić z tym problemem.
 • 27 listopada - ta sobota ukierunkowana będzie na pracę z nauczycielami. Tu oprócz spotkania o charakterze superwizyjnym dla nauczycieli, którzy chcą podzielić się swoimi problemami lub wątpliwościami w pracy z konkretnymi uczniami, będzie możliwość udziału w warsztacie prowadzonym przez seksuologa z poradni jak pracować z uczniem z problemami seksualnymi (biseksualność, zaburzenia tożsamości płciowej).
 • 4 grudnia to sobota udostępniona dla tych uczniów, którzy byli wskazani przez rodziców we wcześniejszej konsultacji (20 listopada) oraz dla uczniów powyżej 17 roku życia bez konieczności zgody rodzica. Będą oni mogli indywidualnie porozmawiać z psychoterapeutą lub seksuologiem na temat swoich problemów.

Zapisy w sekretariacie poradni pod numerem telefonów: 22 631 08 23 i 22 631 57 73 (od poniedziałku do piątku 8:00 -19:00, w soboty 8:00-14:00.

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Wola.

Informacja na temat projektu zostanie przekazana placówkom z terenu dzielnicy oraz umieszczona na stronie internetowej i Facebooku Poradni.

Informacja Dyrektora

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Rada m.st. Warszawy w dniu 26 sierpnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr LIII/1621/2021  zmieniającą uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Uniwersytet dla Rodziców"' w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów i prawnych opiekunów.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” jest poradnią o charakterze ogólnomiejskim i obejmuje swoim zakresem działania całe miasto stołeczne Warszawę.

W związku z powyższym, aby powiadomienie było skuteczne, proszę o przekazanie dostępnymi kanałami np.  za pomocą dziennika elektronicznego -  informacji rodzicom/prawnym opiekunom o zmianie adresu poradni z  dniem 1 marca 2022 r.

                                                                                                                                             Dyrektor Teresa Janek

Zebranie organizacyjne

Drodzy Rodzice, 

Serdecznie zapraszamy jednego rodzica dziecka na zebrania organizacyjne, które odbędzie się w salach grupowych w dniach:

 • Gr. I    - 6.09.2021r. godz. 16.15
 • Gr II    - 6.09.2021r. godz. 17.00
 • Gr. IV  - 6.09.2021r. godz. 16.15
 • Gr. III  - 7.09.2021r. godz. 16.15
 • Gr. V   - 7.09.2021r. godz. 16.30
 • Gr. VI  - 7.09.2021r. godz. 16.30

                     Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki na czas zebrania. 

                                                                                                                Dyrektor i  nauczyciele

Informacje

Drodzy Rodzice, 

prosimy o zapoznanie się z treścią listów: