UWAGA!!!

 Opłat za przedszkole należy dokonywać przelewem na konto:

Opłata za żywienie

57103015080000000550597136

Darowizna

32103015080000000550597101