Komunikat Burmistrza

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami, podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Praga-Południe zawieszone zostają do odwołania wszystkie:

  1. wydarzenia kulturalne
  2. imprezy sportowe
  3. zebrania i zajęcia kulturalne oraz sportowe

których organizatorem jest m.st. Warszawa lub jednostki nadzorowane i podległe miastu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z dniem 12 marca 2020 r. zostają zamknięte do odwołania wszystkie pływalnie, sauny oraz siłownie, których zarządcą jest miasto.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Od 16 marca 2020 r. do 25 marca zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, ogniska pracy pozaszkolnej oraz inne niewymienione placówki) a także szkoły wyższe.

Decyzją Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego nastąpi  czasowe zamknięcie instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych  w dniach od 12  do 25 marca 2020 r.

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

Powyższe działania podyktowane są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy.

 

Komunikat o czasowej przerwie w funkcjonowaniu przedszkola.

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Prosimy o  uważne  zapoznanie się z poniższym komunikatem  MEN

Aktualne informacje:

Dzień otwarty - profilaktyka

UWAGA!

   W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych przedszkolaków odwołujemy Dzień otwarty w przedszkoluRodziców przyszłych kandydatów prosimy o wyrozumiałość.                                                                                                                                             

Dyrektor i pracownicy przedszkola.

Profilaktyka MZ i NFZ

Drodzy Rodzice, poniżej przedstawiamy informacje na temat koronowirusa.

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

profilaktyka1

profilaktyka2