List Prezydenta m. st. Warszawy

Prosimy o zapoznanie się z Listem  Prezydenta  do dyrektorów nauczycieli rodziców i uczniów

LIST PREZYDENTA/List do dyrektorów nauczycieli rodziców i uczniów

Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję,  że mogą Państwo wykonywać przelewy za wyżywienie dzieci za czas korzystania

z opieki  wakacyjnej  trwającej  od  1 lipca 2021r.  do 21 lipca 2021r.

Potwierdzeniem udziału korzystania dziecka z opieki wakacyjnej  jest uiszczenie wpłaty na rachunek żywienia odpowiedniej kwoty do 30.06.2021 roku.

Proszę o dokonanie przelewu w kwocie: 12 zł x 15 dni roboczych = za pobyt 180 zł dziecka w przedszkolu w lipcu.

Nr rachunku bankowego: 57 1030 1508 0000 0005 5059 7136                 

Tytuł przelewu: Żywienie Dyżur Wakacyjny Lipiec 2021 r, Imię i nazwisko dziecka. 

Brak uiszczenia opłaty za żywienie we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z korzystania z opieki wakacyjnej.

Podstawa prawna: Zarządzenie NR 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy  z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia  warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół  i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.  

Opłaty za wyżywienie za  miesiąc sierpień będą pobierane  w lipcu  do 31 lipca 2021 r. (12 x 15 dni roboczych = 180 zł) 

Uprzejmie proszę nie wpłacać całej kwoty za żywienie dzieci za czas korzystania z opieki wakacyjnej ( lipiec, sierpień) jednym przelewem  w miesiącu  czerwcu 2021 roku!!!

Zaproszenie

Serdecznie zapraszany Rodziców na Uroczystości przedszkolne, które odbędą się w salach poszczególnych grup wiekowych:

  • Gr. I   - 18.06. 2021r. godz. 14.00 - Dzień Rodziny i Pasowanie na Przedszkolaka
  • Gr. II  - 18.06. 2021r. godz. 14.30 - Dzień Rodziny i Pasowanie na Przedszkolaka
  • Gr. III - 11.06.2021r.  godz. 15.00 - Dzień Rodziny
  • Gr. IV - 15.06.2021r. godz. 14.30 - Dzień Rodziny
  • Gr. V  - 02.06.2021r. godz. 14.30 - Dzień Rodziny
  •               - 22.06.2021r. godz. 14.15 - Zakończenie roku                
  •   Gr. VI -   8.06.2021r. godz.14.30 - Dzień Rodziny
  •             -   22.06.2021r. godz. 15.15 - Zakończenie roku

Życzymy miłych wrażeń!  

 

Warsztaty dla Rodziców

warsztaty