Dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice,

przypominamy, że rozpoczęły się zapisy na dyżur wakacyjny, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją i ewentualne pobranie Wniosku.

 


Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r.
harmonogram zapisów

od 4.04
od godz.  12:00
do 19.04
do godz. 20:00

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"

od 4.04
od godz. 12:00
do 20.04
do godz. 16:00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

10.05
godz. 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

od 10.05
do 24.05

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.

30.05
godz. 13:00

Informacja o przyjęciu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

31.05
godz. 14:00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

od 1.06
od godz. 9:00
do 6.06
do godz. 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

od 7.06
do 8.06

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9.06
od godz. 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10.06
godz. 16:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów. Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

Informacja Dyrektora

Szanowni Rodzice,

Informuję że oddziały przedszkolne będą  nadal funkcjonowały w następujących Szkołach Podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie, ul. L. Paca 44
  2. Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13
  3. Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie, ul. W. Umińskiego 12

                                                                                                    Dyrektor Teresa Janek

Życzenia świąteczne

image001

Podziękowanie za dary dla dzieci z Domu Dziecka

2021 12 23 5