Apel do Rodziców

Apel do Rodziców

REKRUTACJA zmiany

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych (komunikat na stronie internetowej Biura Edukacji):


W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

Ø  elektronicznie - skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. 

Ø  dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

W związku z wprowadzeniem możliwości przesłania wniosku na adres mailowy proszę sprawdzać skrzynki mailowe przedszkola/szkoły. Proszę również o odesłanie do rodziców maila potwierdzającego przyjęcie wniosku.

List Prezydenta m.st. Warszawy

list Preazydenta

Rekrutacja

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej, placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.